Profiel gastouder.

De gastouder heeft respect voor en houdt rekening met de diverse sociale en culturele achtergronden van ouders en kinderen. Ze wekt vertrouwen en laat
ouders ervaren dat hun kind in goede handen is. Zij gaat met ouders een gelijkwaardige samenwerkingsrelatie aan en respecteert de privacy van ouders en kinderen. Ze is toegankelijk en bereid tot luisteren.

Algemeen:
• Kan begrijpbaar Nederlands spreken en heeft correct taalgebruik.
• Beschikt over een APV (aansprakelijkheidsverzekering) en een mede inzittendenverzekering bij gebruik van de auto.
• Overlegt een certificaat cursus “EHBO aan kinderen”, geregistreerd bij het Oranje Kruis.
• Kan een Verklaring omtrent Gedrag (VOG) overleggen, evenals volwassen huisgenoten.
• Verzorgt de opvang persoonlijk en onder eigen verantwoordelijkheid.
• Beschikt over een passende beroepskwalificatie (MBO 2).
• Staat geregistreerd in het landelijke kinderopvangregister.

Persoonlijk:
• Minimale leeftijd van 18 jaar.
• Goede lichamelijke en geestelijke gezondheid.
• Open en flexibele instelling.
• Organisatietalent.
• Verantwoordelijkheidsgevoel.
• De gezinssituatie is stabiel en de gezinsleden staan positief tegenover de opvang van gastkinderen.

Motivatie:
• Positieve houding tegenover kinderopvang.
• Plezier in omgaan met kinderen.

Pedagogische kwaliteiten:
• Kennis van de algemene ontwikkeling van kinderen.
• Aandacht voor en inzicht in het kind als individu.
• In staat zijn tot het geven van warmte en geborgenheid.
• In staat zijn tot het stimuleren van de ontwikkeling van het kind.

Houding t.a.v. het gastouderbureau:
• Bereidheid tot samenwerking.
• Accepteren van begeleiding van Humpy Dumpy Gastouder Service.
• Bereidheid om pedagogische en fysieke richtlijnen met betrekking tot de opvang van kinderen te hanteren.
• Bereidheid tot deelname van de introductie en overige themabijeenkomsten.
• Houdt deskundigheid volgens wettelijke voorschriften op peil.

Houding t.a.v. vraagouder/verzorger:
• Openstaan voor en respecteren van andere ideeën.
• Zich kunnen inleven in de situatie van de vraagouder.
• Bereidheid tot overleg en samenwerking en het naleven van afspraken.
• Bereid en in staat zijn tot het bespreekbaar maken van problemen.
• Respecteren van de privacy van het kind en de vraagouder.

Omgevingsfactoren:
• Het huis van de gastouder is hygiënisch en kindveilig.
• Er is voldoende ruimte om te spelen, te eten en te slapen.
• Er is gelegenheid om veilig buiten te spelen.

Kindbezetting:
• 6 kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar, inclusief eigen kinderen tot 4 jaar.
• 4 kinderen van 0 jaar en 1 jaar, waarvan maximaal 2 kinderen van 0 jaar.
(Dit is inclusief eigen kinderen in dezelfde leeftijdsgroep. Er mogen nooit meer dan twee kinderen van 0 jaar aanwezig zijn!)