05-12-2018

Geachte relatie,

Wij krijgen meerdere malen de vraag wat de bureau kosten voor 2019 zijn.

Langs deze weg laten wij u weten de bureaukosten € 17.50 per kind per maand voor 2019  “niet”  te
zullen verhogen.

Met vriendelijke groet,

Ina Harland

 

30-09-2018
Workshop spraak bij peuters.

Geachte gastouder,

Op maandag 19 november organiseert Humpy dumpy gastouderservice in samenwerking met Machteld Kort(Logopedist vroegbehandeling TOS regio Noord en Logopedist Taaltrein Sneek) een workshop over het niet of nauwelijks praten van peuters rond de 2 jaar.

 

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze workshop,

Deze zal plaatsvinden op de boerderij aan de Korte vreugde nr.17 in Sneek.

 

De avond zal er als volgt uit gaan zien:

19.15 Aanvang, 19.30 begin workshop, 22.00 einde workshop.

Aanmelden graag voor 10 november.

U kunt zich aanmelden via ons email-adres:

info@humpydumpygastouderservice.nl

Wij hopen u dan te komen verwelkomen.

 

Met vriendelijke groet,

Ouderraad

Humpy dumpy gastouderservice

 

28-05-2018

Geachte relaties,

Langs deze weg willen wij  melding maken dat Humpy Dumpy een ouderraad heeft.

Wilt u weten wat de ouderraad voor u kan betekenen klik hier

Wilt u kennismaken met onze ouderraads leden klik dan hier.

Met vriendelijke groet,

Ina Harland

 

 

06-04-2018

Geachte relaties,

Van 13 t/m 18 april gaan wij er even een paar dagen tussenuit.

Uw mail zal in deze periode niet beantwoord worden.

Declaratie formulieren die na de 13e  ingediend worden zullen na de 18e verwerkt worden.

Betalingen die in deze periode binnenkomen zullen ook na de 18e doorbetaald worden.

Voor dringende zaken kunt u contact opnemen Djûra van de Berg tel: 0652328333.

 

Er op vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

Peter en Ina Harland

 

02-11-2017

Over het personenregister kinderopvang.

Vanaf 1 maart 2018 moet iedereen die werkt of woont op een plek waar kinderen worden opgevangen, zich inschrijven in het personenregister kinderopvang. Op die manier kan de overheid vaste én tijdelijke medewerkers continu screenen. Zo maken we samen de kinderopvang veiliger.

Voor uitleg door middel van voorlichtings filmpjes wordt duidelijk gemaakt  wat er van gastouders, vraagouder en uw gastouderbureau verwacht wordt, klik hier.

04-11-2017

Geachte relatie,

Humpy Dumpy Gastouder Service is februari 2012 gestart vanuit Humpy Dumpy kinderdagverblijven.

Ons streven was om de bureau kosten van € 15.00 per kind per maand  zo lang mogelijk te handhaven. Inmiddels is ons gastouderbureau in zes jaar tijd gegroeid, wat intern de nodige aanpassingen tot gevolg heeft gehad. Zo hebben wij een extra medewerkster,  Djûra van den Berg,  aangenomen om de kwaliteit zoals u deze van ons gewend bent te kunnen waarborgen.

Maar ook zijn de andere exploitatie kosten niet stil blijven staan in de afgelopen zes jaren.

 

Om deze reden zullen wij de bureaukosten moeten aanpassen naar € 17.50 per maand per kind. Met deze verhoging hebben wij rekening gehouden dat deze kosten in de “meeste” gevallen binnen de grenzen van de kinderopvangtoeslag valt.

 

Verder zal alles bij het oude blijven, wij beloven dit nieuwe tarief ook weer zolang mogelijk te handhaven.

 

De verhoging van het tarief  naar € 17.50 zal per 01 maart 2018 ingaan.

 

Hopende op uw begrip en met vriendelijke groet,

Ina Harland

 

20-07-2017

 

Beste gastouder,

 

GGD Fryslân heeft berichten ontvangen over een persoon die zich valselijk uitgeeft als een inspecteur, die zegt namens de GGD op bezoek te komen bij gastouders. Momenteel zijn er vijf inspecteurs werkzaam bij GGD Fryslân die u als gastouder kunt verwachten voor een inspectiebezoek, namelijk:

  • Stephanie van Dijk
  • Natasja Keupink
  • Ineke Hagenauw
  • Jelly Vellinga
  • Jeltien van der Velde

 

De gastouders die bij de GGD zijn aangemeld, worden telefonisch benaderd door de betreffende inspecteur voor het inplannen van een afspraak. Het is mogelijk dat een inspecteur onverwachts langskomt voor een steekproef. De inspecteurs van GGD Fryslân zijn altijd voorzien van een geldig legitimatiebewijs. Wij raden u daarom ook aan om de inspecteur te vragen naar het legitimatiebewijs.

 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Team Technische Hygiënezorg, bereikbaar tijdens kantoortijden op 088 22 99 230.

 

Met vriendelijke groet,

 

04-12-2016

Geachte Vraag en Gastouders,

Wij zijn als gastouderbureau uitgenodigd om de uitbetaalde bedragen 2016 aan uw gastouder aan te leveren aan de belastingdienst.

De termijn om aan deze oproep gehoor te geven verloopt op 01 februari 2017.

Wij zullen uw gegevens aan de belastingdienst aanleveren zoals deze in onze administratie
op 14 januari 2017 bekend zijn.

Wilt u er dan ook zorg voor dragen dat alle openstaande facturen betreffende 2016 “voor” deze datum voldaan zijn.

Met vriendelijke groet,

Ina Harland,

Humpy Dumpy Gastouder Service

 

 

19-07-2016

Geachte gast en vraagouders.doc (22,5 kB)

Geachte gast en vraagouders,
Rond deze vakantieperiode zijn wij ter oren gekomen dat vraag en gastouder elkaar vervangen ivm met het op vakantie gaan van de gastouder.
Op zich is dit geen enkel probleem als u Humpy Dumpy Gastouder Service hiervan op de hoogte stelt zodat wij kunnen toezien dat deze “tijdelijke” opvang op de juiste wijze gebeurd.

Helaas is dit niet altijd het geval en kan dan tot ernstige moeilijkheden leiden:
Denk aan “onverzekerd” zijn in geval van ongelukjes als het kind niet op het “juiste” LRK geregistreerde opvang adres verblijft, zonder dat ook de verantwoordelijke gastouder daarbij aanwezig is.


Maar ook de situatie:
Op het gewoonlijke vaste LRK geregistreerd adres declareren terwijl uw kind op een ander adres verblijft. Dit is in feite plegen van valsheid in geschrifte en kan tot ernstige gevolgen leiden voor uw kinderopvang toeslag.


Wij kunnen deze werkwijze dan ook niet goedkeuren omdat uw gastouderbureau er op toe moet zien dat de gastouderopvang veilig en op de juiste wijze dient te geschieden.
Als u tijdens de vakantieperiode gebruik wilt maken van een vervangende gastouder, neem dan contact met ons op.
Wij zullen dit dan op de juiste wijze voor u regelen zodat alles veilig en volgens de wettelijke regels verloopt.

Met vriendelijke groet,

G.P. Harland

 

07-01-2016

Ook voor 2015 is Humpy Dumpy Gastouder Service voor de laatste maal klachten vrij verklaard door SKK.

Vanaf 01 januari 2016 is uw gastouderbureau aangesloten bij: De Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.

Zie ook onder de knop "Klachtenregelement" in het menu. 

 

 

24-07-2015

 

'Gastouderopvang gunstiger voor kinderen dan kinderdagverblijf'

 Uit Leids onderzoek blijkt dat gastouderopvang in vergelijking met kinderdagverblijven gunstiger naar voren komt. Investeren in de gastouderopvang zou......... meer, klik op onderstaande link

 

https://www.nationaleonderwijsgids.nl/kinderopvang/nieuws/30346-gastouderopvang-gunstiger-voor-kinderen-dan-kinderdagverblijf.html#.VlRvJs1eoJg.facebook

 

 

30-07-2015

Ook voor 2014 is Humpy Dumpy gastouder Service klachten vrij verklaard door door Klachtencommissie Kinderopvang.

Dit willen wij graag met u delen.

 

18-06-2015

Binnengekomen bericht van de overheid.

Kabinetsbesluit nieuw financiering systeem kinderopvang.

 

14-05-2015

Wij krijgen vaak de vraag.

EN DAT ALLEMAAL VOOR € 15.00 PERMAAND PER KIND? HOE KAN DAT NU, DAT KAN NIET KLOPPEN !!!

Hoe dat kan, wij hebben geen: durekantoorruimtes, geen hoge personeelskosten, geen auto's van de zaak, geen overbodige investeringen.

Dat hoeft u als ouder dus niet te financieren in onze bemiddelings kosten.
daarom kan dat dus! 


 

 

 

 

EHBO Pas

05-03-2015

Aangescherpte regels EHBO pas:

Certificaten die namens het Nederlandse Rode Kruis of Het Oranje Kruis door de organisatie 'IedereenEHBO.nl' zijn afgegeven volstaan niet. Deze certificaten maar ook 'deNationale EHBO pas' die zijn uitgegeven door deze organisatie, moeten door het Nederlandse Rode Kruis of het Oranje Kruis worden omgezet tot een geldig erkend certificaat.
In principe geeft het Nederlandse Rode Kruis na het behalen van de cursus via IedereenEHBO.nl, deze certificaten direct (gratis) af.
Is dat niet het geval dan moet de gastouder ernaar vragen.

Alle Nationale EHBO passen die wij het afgelopen jaar hebben goedgekeurd, gaan we niet allemaal weer bij langs (bij steekproeven zou dit wel kunnen gebeuren), maar wij gaan er vanuit dat na bovenstaand bericht de gastouders worden aangestuurd door het gastouderbureau om alsnog het juiste certificaat aan te vragen.
Nieuwe meldingen zonder het erkende certificaat keuren wij vanaf heden niet meer goed.
Deze aanmeldingen worden teruggestuurd naar de gemeente.

Hopende jullie voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Toezichthouders Gastouderinspecties
Ineke Hagenauw
Tannette Jansen
Jelly Vellinga
Jeltien van der Velde