Ouderraad (O.R.)                                                              

 

Vindt u het leuk om mee te denken over het functioneren van ons gastouderbureau?
Dan nodigen wij u van harte uit om u aan te melden als ouderraadslid.

Rol van de ouderraad

De ouderraad heeft een belangrijke adviserende rol over ondermeer het pedagogisch beleid, personeelsbeleid, veiligheid, voeding, gezondheid en hygiëne. De leiding van Humpy Dumpy houdt ons op de hoogte en vraagt ons om advies.
De Ouderraad wordt gestuurd en gesteund door Humpy Dumpy, zoals die zijn vastgelegd in de Wet Kinderopvang artikel 58.

Activiteiten

De ouderraad organiseert  samen met de eigenares van Humpy Dumpy GOS "desgevraagd" een jaarlijks informatieve ouderavond. De ouderraad komt vier maal per jaar bij elkaar voor een evaluatiegesprek. De notulen van de vergadering zijn dan beschikbaar op de website voor alle ouders.

Wat doet de ouderraad ( O.R )  voor ouders?

Ouders kunnen met vragen, ideeën, opmerkingen bij de ouderraad terecht. Deze bespreekt wat de ouders aandragen in vergaderingen en ondernemen eventueel actie. Het kan zijn dat het punt besproken wordt met de eigenares van Humpy Dumpy Gastouder Service, of dat de O.R. op zoek gaan naar meer informatie. Dit gebeurt uiteraard in goed overleg met de ouders die een punt aandragen. Alle informatie behandeld de O.R. vertrouwelijk.

Hoe is de ouderraad te bereiken?

Zijn er ouders die graag wat meer willen weten, of die zelf heel graag zouden willen deelnemen aan de Ouderraad.
Laat het ons weten via : info@humpydumpygastouderservice.nl