06-04-2018

Geachte relaties,

Van 13 t/m 18 april gaan wij er even een paar dagen tussenuit.

Uw mail zal in deze periode niet beantwoord worden.

Declaratie formulieren die na de 13e  ingediend worden zullen na de 18e verwerkt worden.

Betalingen die in deze periode binnenkomen zullen ook na de 18e doorbetaald worden.

Voor dringende zaken kunt u contact opnemen Djûra van de Berg tel: 0652328333.

 

Er op vertrouwende u voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Met vriendelijke groet,

Peter en Ina Harland

 

04-04-2018

Geachte relaties,

Wij hebben samen met meedenkende gast en vraagouders nieuwe declaratieformulieren ontwikkeld. 

Op deze formulieren kunnen meerdere kinderen uit één gezin gedeclareerd worden.

Voor de gastouder aan huis is ook een nieuw declaratieformulier ontwikkeld.

Dit i.v.m. de regeling dienstverlening aan huis die per 01-01-2018 van kracht is geworden

Wij hebben deze formulieren in een bijlage naar alle relaties verzonden en u kunt deze nieuwe versie  ook downloaden via:   https://www.humpydumpygastouderservice.nl/aanmelden-declareren/

Zijn er vragen betreffende deze nieuwe declaratieformulieren dan horen wij dat graag.

Mail u vraag dan naar: info@humpydumpygastouderservice.nl

Met vriendelijke groet,

Ina Harland

 

24-01-2018

Geachte relaties,

Wij willen u wijzen op het eerder geplaatste bericht van 04-11-2017.
Per 01-03-2018 zal Humpy Dumpy de bureaukosten verhogen naar € 17.50 per kind per maand.

Met vriendelijke groet,

Ina Harland

 

23-12-2017
Geachte relaties,
Het komt steeds vaker voor dat bij het betalen van onze factuur geen of onjuiste factuur nummers vermeld worden. Het komt ook voor dat wij bedragen ontvangen die niet overeenkomen met het factuurbedrag.
Dit zal voortaan door ons aangemerkt worden als “onbekende betaling” en zal retour gestort worden naar de afzender, met het verzoek deze betaling opnieuw te doen met vermelding van het juiste factuurnummer en / of bedrag.

Dit heeft tot gevolg dat uw gastouder langer op haar / zijn salaris moet wachten.

Met vriendelijke groet.

 

18-12-2017

Wij zijn als gastouderbureau uitgenodigd om de uitbetaalde bedragen 2017 aan uw gastouder, aan te leveren bij de belastingdienst.
 
Wij zullen uw gegevens bij de belastingdienst aanleveren zoals deze in onze administratie op  "14 januari 2018" bij ons bekend zijn.
Wilt u er zorg voor dragen dat alle betalingen en openstaande facturen betreffende 2017 “voor” deze datum voldaan zijn, dit om terugvordering van kinderopvangtoeslag te voorkomen.

 

07-12-2017

Uit ervaring weten wij dat de door ons verzonden jaaropgaven vaak zoek raken. 
Hebt u de jaaropgaaf nodig mail het ons, u zult dan de jaaropgaaf in antwoord op deze mail ontvangen.
Dit kan vanaf 01 januari 2018 tot 31 december 2018 zonder bijkomende kosten.

U hoeft zich dus geen zorgen meer te maken als u de jaaropgaaf kwijt bent.

 

 

04-11-2017

Humpy Dumpy Gastouder Service is februari 2012 gestart vanuit Humpy Dumpy kinderdagverblijven.

Ons streven was om de bureau kosten van € 15.00 per kind per maand  zo lang mogelijk te handhaven. Inmiddels is ons gastouderbureau in zes jaar tijd gegroeid, wat intern de nodige aanpassingen tot gevolg heeft gehad. Zo hebben wij een extra medewerkster,  Djûra van den Berg,  aangenomen om de kwaliteit zoals u deze van ons gewend bent te kunnen waarborgen.

Maar ook zijn de andere exploitatie kosten niet stil blijven staan in de afgelopen zes jaren. 

Om deze reden zullen wij de bureaukosten moeten aanpassen naar € 17.50 per maand per kind. Met deze verhoging hebben wij rekening gehouden dat deze kosten in de “meeste” gevallen binnen de grenzen van de kinderopvangtoeslag valt.

 

Verder zal alles bij het oude blijven, wij beloven dit nieuwe tarief ook weer zolang mogelijk te handhaven. 

De verhoging van het tarief  naar € 17.50 zal per 01 maart 2018 ingaan. 

Hopende op uw begrip en met vriendelijke groet,

Ina Harland