Aanmelden Gastouder Service

Aanmelden / Declareren

 

======================================================================

Declaratie Gastouder / Vraagouder

 

1. Klik op onderstaand icoon voor het declaratieformulier wat voor u van toepassing is.
2. Klik op downloaden of openen en vul het formulier in.
3. Mail naar info@humpydumpygastouderservice.nl

Humpy Dumpy Gastouder Service
Korte Vreugde 17, 8602 TR Sneek

1. De gastouder dient het formulier in te vullen en ter controle naar de vraagouder te mailen.

2. De vraagouder controleert op juistheid en mailt het formulier vervolgens naar info@humpydumpygastouderservice.nl.
   Of u stuurt het formulier naar: Humpy Dumpy Gastouder Service, Korte Vreugde 17, 8602 TR, Sneek.

3. Alleen declaratieformulieren ingediend door de “vraagouder” worden in behandeling genomen.

4. Handtekeningen zijn niet nodig, vraag-en gastouder zijn het eens, getuige het binnengekomen declaratieformulier.

5. H.D. factureert de vraagouder, als deze betaald heeft, keert H.D. de gastouder binnen 8 uren.

Tip: bewaar altijd een kopie van elke maand voor uw eigen administratie!

 


Humpy Dumpy Gastouder Service
Korte Vreugde 17, 8602 TR, Sneek.

 

                                                                                          

Declaratie opvang bij de gastouder thuis.     Declaratie opvang bij de vraagouder thuis. 

De formulieren zijn als voorbeeld ingevuld, namen en bedragen kunnen aangepast worden.

Heeft u vragen betreffende het declaratieformulier mail ons.                               

===============================================================