Welkom bij Humpy Dumpy Gastouderbureau. 

                                            Registratienummer:171165937 

 

U hebt als gastouder een vraagouder gevonden of heeft u als vraagouder een gastouder gevonden!
Nu bent op zoek naar een betrouwbaar gastouderbureau, bij ons bent u van harte welkom!
De bureaukosten zijn "per gastouder"  € 17.50 per maand per kind.
Ongeacht het aantal uren wat u afneemt per maand op dag, avond, nacht of weekend.
Of u nu 100 uren afneemt of 10 uren afneemt in een maand, de bureaukosten zal hierdoor niet veranderen.

 

Geen prijsverhoging voor 2019:

Ook voor 2019 zullen wij de bureaukosten niet verhogen!!! 

 

DUS:
Uurtarief gastouder + bureaukosten  = kosten kinderopvang.
Met aftrek van de dan nog te ontvangen kinderopvangtoeslag = werkelijke kosten vraagouder

Gastouder uurtarief:
De bij ons aangesloten gast en vraagouders bepalen zelf het uurtarief.
Dit wordt dus "niet" door het gastouder bureau vastgesteld maar wordt bepaald door vraag en gastouder zelf.

Tarief Humpy Dumpy Gastouder Service :
Wij kunnen ons lage tarief al vanaf 2012 handhaven door onze zakelijke kosten zo laag mogelijk houden.
Daarom incasseren wij niet maar bent u als vraagouder zelf verantwoordelijk voor het voldoen van onze factuur.
Omdat ons tarief "vast" is, is uw financiële situatie voor ons niet van belang en zullen daar dan ook niet naar vragen.
Om deze reden zult u dan ook geen moeilijke tabellen en tarieven op deze site vinden.

 

Opleidingen en cursussen:

Wij bieden onze gastouders geen opleidingen of cursussen aan.

 

Opzeggen:

Als gastouder mag u op elk moment de samenwerking met ons op te beëindigen als u dat wenst.
Dit zonder opzeg termijn of terugbetalingen van gemaakte kosten door het gastouder bureau.

U bent altijd vrij als vraagouder per direct zonder opgaaf van reden, opzeg termijn of boete op te zeggen.

 

Werkgebied:
Ons werkgebied is geheel Friesland.

Uw registratie nummer  (LRK) aanvragen:
Dit zit bij ons tarief in, er zijn dus geen extra kosten aan verbonden

De vraagouder betaalt dus de vraagouder bepaalt!!
Heeft u een gastouder gevonden maar deze is bij een duurder gastouderbureau aangesloten maar u wilt toch van ons lagere tarief profiteren?


Bedenk dan dat een gastouder bij meerdere gastouderbureaus aangesloten mag zijn.
U hoeft dus niet met deze gastouder naar dat andere duurdere gastouderbureau als u dat niet wilt.
U kunt met deze gastouder door ons bemiddeld worden, zonder dat de gastouder het andere gastouderbureau hoeft te verlaten.

Vraag het ons en wij regelen het voor u!

Zelfstandige gastouder?
Wij vragen geen bemiddelingskosten aan de zelfstandige gastouder als deze met vraagouder bij ons ingeschreven staat.

Openingstijden kantoor:
Wij zijn vijf dagen per week bereikbaar vanaf 7:30 tot 21:00.
Hoort u toch de Voice Mail spreek dan uw naam en telefoonnummer in, u wordt dan terug gebeld.

 

Uitbetaling aan de gastouder:

Wij hechten veel waarde aan financiële betrouwbaarheid voor gast en vraagouder.
Om deze reden betalen wij onze gastouders gegarandeerd binnen 12 uren uit, na het binnenkomen van de betaling van de vraagouder.

Verantwoordelijkheid:
Gastouders en vraagouders zijn samen verantwoordelijk voor de afspraken en de uitvoering van de directe opvang.
Humpy Dumpy Gastouderbureau bemiddelt tussen ouders die op zoek zijn naar kinderopvang (de vraagouders) en mensen die deze opvang
kunnen en willen bieden (de gastouders).

Onze € 17.50 bureaukosten staan voor:

 • Het aanvragen LRK nummer (Landelijk Registratie Kinderopvang) op het opvang adres.
 • Financiële afwikkeling gastouder.    
 • Financiële afwikkeling vraagouder.       
 • Gespecificeerde factuur per maand vraagouder.
 • Gespecificeerde jaaropgaaf gastouder.
 • Gespecificeerde jaaropgaaf vraagouder.
 • Administratieve ondersteuning.
 • Evaluatie en huisbezoeken.       
 • Bewaking van de kwaliteit d.m.v. risico inventarisatie op veiligheid en gezondheid.


Verdere voordelen.

 • Geen inschrijf kosten gastouder.
 • Geen inschrijfkosten vraagouder.
 • Geen bemiddelingkosten voor een zelfstandige gastouder
 • Geen andere "vaste" kosten dan bemiddeling kosten vraagouder.
 • Geen langlopende contract met het gastouderbureau.
 • Geen minimum tarief gastouderbureau voor de gastouder.
 • Geen vastgestelde vergoeding voor de gastouder door het gastouder bureau.
 • Gastouder stelt zelf het opvangtarief met de vraagouder vast. (gastoudertarief+ bemiddelingtarief = opvangtarief all-in).
 • Gastouder regelt zelf met vraagouder verzorging kosten.
 • Gegarandeerde uitbetaling aan de gastouder binnen 12 uren na betaling van de vraagouder aan het gastouder bureau.

 

Onder onderstaande link vindt de inspectierapporten van al de bij ons aangesloten gastouders.

                                                   Klik hier

 

Voor meer info kunt u zeven dagen per week bellen of mailen met:
Ina Harland Tel: 06-52344785
Of mail:  info@humpydumpygastouderservice.nl